دوار آویز و متحرک

کمد بایگانی دوار در دو مدل ساخته میشود :

۱- آویز( ۴ طبقه) پوشه خور

۲- دوار بشقابی یا گردون ۵ طبقه زونکن خور

> دوار آویز دارای چهار طبقه میباشد و ظرفیت هشتصد عدد پوشه آویز یک سانتی متری جای میگرد و قابل باز و بست در محل ، فایل دوار بشقابی، در پنج طبقه و ظرفیت صد و بیست و پنج عدد زونکن هشت سانتی بوده و تامین پرونده ها با استفاده از کابینت های قفل دار میباشد.

ابعاد کمد   ۸۶×۸۶×۱۹۵ و امکان قفل رمزدار بودن را خواهد داشت   02166734333

  09122209140